За насКанцеларииСметководство200 НајголемиКлуб 200КозметикаМеталсистемМултикомпензацииКонтакт
About Us Image - Diagonal Wave Lines

 

 

  Title - About Us

 


 
   
 

НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ВАШАТА КАНЦЕЛАРИЈА
ВИЕ СТЕ СЛОБОДНИ ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС

ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО

 • - Книжење на влезни и излезни фактури, банкови изводи
 • - Контирање и составување на налози за книжење
 • - Водење на главна книга (синтетика)
 • - Водење на поошна книга (аналитика)
 • - Водење на купувачи и добавувачи
 • - Пресметка на данок на додадена вредност
 • - ДДВ пријави за годишни, тримесечни и месечни ДДВ обврзници
 • - Пресметка на останатите јавни давачки
 • - Изработка на годишни сметки(биланс на состојба, биланс на успех)
 • - Финансиски извештај.

СОСТАВУВАЊЕ НА ТРОШКОВНА БЛАГАЈНА
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • - Пријава/одјава на вработени
 • - Пријавување на боледување на вработени
 • - Здравствено осигурување
 • - Комуникација со банки и други финасиски институции.

ОБУКА ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ

Ако сте заинтересирани повеќе да дознаете за практична примена на сметководствената дејност, Еуро Бизнис Центар Скопје организира обука во две фази:

I-ва фаза - основен курс 16 часа
II-ра фаза – практично сметководство 48 часа

Обуките се вршат секој вторник и четврток по 4 школски часа дневно во просториите на Еуро Бизнис Центар Скопје.
(Еден школски час трае 40 мин.)
Вкупно времетраење на обуката е 8 недели односно 2 месеци.
Слушателите добиваат сертификат за присуство на обуката.
Цена: 14.080 денари.
За првите пет пријавени слушатели одобруваме попуст од 25%.
Прв термин 19.11.2013 од 17 часот.

горе