За насКанцеларииСметководство200 НајголемиКлуб 200КозметикаМеталсистемМултикомпензацииКонтакт

Metalsistem

 

 

  Metalsistem,

  
 
 
Палетни регали Регали со полици
Конзолни регали
 

Компанијата PROMAN s.r.o. е една од водечките европски компании за проектирање и испорака на сложени регални системи за опремување на складишни простори.

Регалните системи на PROMAN s.r.o. се изработени по нормата RAL – RG 614, која ги одредува сите услови за проектирање, производство, контрола и монтажа на регалните системи, вклучувајки ги и условите за образование и класификација на вработените.

Регалните системи, кои што ги испорачува PROMAN, имаат примена во сите области, пр. во големи складишта, во сите подрачја на индустријата, јавни установи, како и кај малите претпријатија.

Proman s.r.o. – решенија за Вашиот складишен простор:

  • Проектирање и испорака на комплетната програма на регални системи за складишни простории
  • На подрачјето на Чешка, Полска и Словачка, Proman е еден од најголемите испорачатели на сите видови на складишни системи
  • Широк дијапазон на димензии, со цел прилагодување на регалите според Вашите потреби

Проектираме, доставуваме и монтираме:

  • Палетни регали – конструкција со висина до 20 метри и со носивост на ниво до 4500 kg. Рамките на регалот, споени со шрафови или заварени, можат да се изведат со носивост на поле и до 20 тони
  • Регали со полици – наменети се за складирање на стока во кутии, документи итн.Носивост од 50 до 900 kg по полица. Висина на рам до 11 метри
  • Конзолни регали – наменети се за складирање на железни профили, цевки, дрвени плочи и лимови. Висината на регалот, должината на конзолите и носивоста на конзолите, се изработуваат според барањата на купувачот.

Solution for You...
... PROMAN for You

Превезмете го каталогот (.pdf, 482 KB)

За повеќе информации, можете да ја погледнете страницата на Проман

sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat
sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat


горе